เด็пชายที่ก้มลงกราบ “ในหลวง รัชกาลที่ 9” ในวันนั้น

จากภาพวาดอันประทับใจ ที่สุดในหัวใจเมื่อได้เห็น วันนี้ความจริงคือเด็пน้อยที่เราทุกคนเห็นในภาพ มีตัวตนจริงๆ และได้เติบโตมาเป็นคนสำคัญซะด้วย หลายคนคงเคยเห็นภาพเด็пตัวเล็กๆ คนหนึ่งก้มลงกราบพระบาทของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่เราคุ้นตามาถึงทุกวันนี้ เด็пในภาพวันนั้น คือ ข้าราชการใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ขอสัญญาว่าจะทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดไป ถือเป็นความโชคดีของที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดิน ตามแทนพระคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งงานที่ทำอยู่เป็นการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมตามสิทธิอันชอบธรรมของประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ หลายคนเคยสงสัยว่า เด็пน้อยในภาพที่ก้มกราบพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 คือใคร วันนี้เราจะพามาหาคำตอบกันของที่มาของภาพประวัติศาสตร์นี้ เด็пน้อยคนนั้น คือ …

Read More