จงจำไว้ว่า การอยู่เฉ ย ๆดีที่สุด เมื่อเริ่มรู้ สึ ก ไ ม่ ดีกับใ คร

ถ้ารู้สึกไม่ พอใจใครให้เฉย ไว้ก็พอ เพราะความรู้สึกก็เป็นเพียงอารมณ์ชั่ ววูบ คนเรามักจะชอบปล่อยให้อารมณ์ในด้ๅนลบ ที่เกิดขึ้นเพียง ชั่ วคราวนั้น เข้ามา ค ร อ บ งำ ตนเองกันอยู่เสมอ ซึ่งหลายต่อหลายครั้งแล้ว ที่อารมณ์ทั้งหมดนั้น ได้ย้อนกลับมาทำร้ๅยแม้กระทั่งความรู้สึกของตนเอง และคนรอบข้างในเวลาพร้อมกัน ถ้ามองเห็นแล้วว่า สถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเริ่ม แ ย่ ลง จนรับรู้ได้ถึงความรู้สึกไม่ พอใจที่มีอยู่ในตนเอง ก็ควรทำใจให้เย็นมากขึ้นกว่าเดิม โดยใช้ความนิ่งเงียบที่มี เข้า …

Read More